2 years ago

can lam bang toeic

làm bằng toeic hồ sơ gốc, khi vấp ngã em sẽ càng đau. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, bằng sự cố và rèn luyện bền bỉ, Tiệp đã vươn lên đứng đầu lớp về môn học này với số điểm gầ read more...